ZU 13

Adı: Şahin Cavadov Adı: Emin Dadaşov
Təvəllüd: 21.11.2003 Təvəllüd: 14.01.2003
Mövqeyi: Hücumçu Mövqeyi: Y.Müdafiə
Adı: Fidaye Əzizov Adı: Fuad Cahangirov
Təvəllüd: 23.09.2003 Təvəllüd: 17.08.2003
Mövqeyi: Y.Müdafiə Mövqeyi: Y.Müdafiə
Adı: Haldun Axundlu Adı: İlkin Cebrayılov
Təvəllüd: 03.11 2003 Təvəllüd: 24.08.2003
Mövqeyi: Hücumçu Mövqeyi: Y.Müdafiə
Adı: İsmayl Tağızadə  Adı: Kamal Əlizadə
Təvəllüd: 10.02.2003 Təvəllüd: 26.08.2003
Mövqeyi: Qapıçı  Mövqeyi: Hücumçu
 Adı: Kənan Məhrrəmov Adı: Məhmməd Mehtiyev
Təvəllüd: 28.07.2003 Təvəllüd: 12.03.2003
Mövqeyi: M.Y.Müdafiə Mövqeyi: Qapıçı
Adı: Məhmməd Məmmədzadə Adı: Murad Mürşüdlü
Təvəllüd: 21.07.2003 Təvəllüd: 14.10.2003
Mövqeyi: M. Müdafiəçi Mövqeyi: M.Y. Müdafiəçi
 Adı: Qərib Abasov  Rəvan Rzazadə
Təvəllüd: 07.07.2003 Təvəllüd: 28.03.2003
Mövqeyi: Müdafiəçi Mövqeyi: M. Müdafiəçi
 Kapitan
Adı: İsmayl krov Adı: Valid Kazmzad
Təvəllüd: 31.08.2003 Təvəllüd: 14.03.2003
Mövqeyi: Y. Müdafiəçi Mövqeyi: Y. Müdafiəçi
Adı: Vəliyət Əskerli Adı: Əhmədov Orxan
Təvəllüd: 21.09.2003 Təvəllüd: 09.08.1990
Mövqeyi: Müdafiəçi Məşqçi, müəllim