İdarə heyəti

  1. TOFİQ HEYDƏROV
  2. ƏLİ NƏBİYEV
  3. RİZVAN RƏSULOV
  4. RUSLAN XANVERDİYEV
  5. SƏBUHİ AXUNDOV
  6. RƏŞAD ƏLİYEV
  7. NAMİQ ABBASOV